Roelof van der Kuur, Wopke Brouwers, Johannes Kooistra, Klaas Terpstra, Dirk Ebeles van der Wagen

MRTRS00019000184

Roelof van der Kuur
1861-03-13
Leeuwarderadeel

Wopke Brouwers
1861-04-14
Leeuwarderadeel

Johannes Kooistra
1861-12-03
Leeuwarderadeel

Klaas Terpstra
1861-04-19
Leeuwarderadeel

Dirk Ebeles van der Wagen
1861-02-17
Tytsjerksteradiel

Lieuwe Westra
1861-10-02
Leeuwarderadeel

Gerrit Aalsma
1861-11-05
Boarnsterhim

up