Ruurd de Jong, Pieter Dijkstra, Sijmen Visser, Tjeerd de Vries, Jitze Sinnema

MRTRS00016000152

Ruurd de Jong
1858-02-20
Idaarderadeel

Pieter Dijkstra
1858-03-10
Leeuwarderadeel

Sijmen Visser
1858-02-18
Ferwerderadiel

Tjeerd de Vries
1858-06-28
Dokkum

Jitze Sinnema
1858-09-05
Leeuwarderadeel

Atse Lubach
1858-05-08
Leeuwarden

Jurjen Terpstra
1858-09-28
Leeuwarden

up