Pieter de Vries, Andries Katsma, Gerrit Sinia, Bote Wagenaar, Jan Montsma

MRTRS00025000245

Pieter de Vries
1867-07-17
Oostdongeradeel

Andries Katsma
1867-11-10
Dantumadiel

Gerrit Sinia
1867-07-25
Oostdongeradeel

Bote Wagenaar
1867-10-01
Oostdongeradeel

Jan Montsma
1867-07-11
Oostdongeradeel

Wiltje Rozendaal
1867-09-07
Oostdongeradeel

up