Gerrit Mans, Simon Roosjen, Meindert Vreeken, Cornelis Maarse, Cornelis Spaargaren

MRNHA00073000004

Gerrit Mans
1890-06-08
Aalsmeer

Simon Roosjen
1890-04-19
Aalsmeer

Meindert Vreeken
1890-04-11
Aalsmeer

Cornelis Maarse
1890-09-25
Aalsmeer

Cornelis Spaargaren
1890-04-15
Aalsmeer

Gerrit Maarse
1890-06-07
Aalsmeer

Hermanus Aalbersberg
1890-04-03
Aalsmeer

up