IJede Dirk Bijkersma, Reinder Dijkstra, Simon Andries Visser, Bote van der Wal, Floris Visser

MRTRS00045000248

IJede Dirk Bijkersma
1887-02-12
Stavoren

Reinder Dijkstra
1887-02-20
Menaldumadeel

Simon Andries Visser
1887-02-04
Menaldumadeel

Bote van der Wal
1887-05-02
Menaldumadeel

Floris Visser
1887-06-12
Franekeradeel

Herman Ahrens
1887-10-06
Menaldumadeel

up