Jan v d schaaf, Douwe de Jong, Klaas Dijkstra, Sipke de Jong, Klaas Meer

MRTRS00054000066

Jan v d schaaf
1846-01-27
Idaarderadeel

Douwe de Jong
1846-02-17
Idaarderadeel

Klaas Dijkstra
1846-04-22
Idaarderadeel

Sipke de Jong
1846-10-19
Idaarderadeel

Klaas Meer
1846-04-09
Idaarderadeel

Hendrik Sijtema
1846-02-04
Idaarderadeel

Willem Schuurmans
1846-04-21
Idaarderadeel

up