Piet Wijbes Rijpkema, Wijbe Atzes v d Ploeg, Jelle Ruurds Koopmans, Sijbren Jacobs de Nes, Sjoerd Veenbaas

MRTRS00054000162

Piet Wijbes Rijpkema
1846-01-19
Utingeradeel

Wijbe Atzes v d Ploeg
1846-04-11
Utingeradeel

Jelle Ruurds Koopmans
1846-12-27
Utingeradeel

Sijbren Jacobs de Nes
1846-05-21
Utingeradeel

Sjoerd Veenbaas
1846-10-20
Schoterland Mildam

Hessel Lammerts Zwaagstra
1846-01-14
Utingeradeel

up