Pieter Faber, Pieter Schuitmaker, Jan Jorritsma, Kornelis Kruisinga, Gerrit Huitenga

MRTRS00036000109

Pieter Faber
1878-06-04
Franeker

Pieter Schuitmaker
1878-03-27
Franeker

Jan Jorritsma
1878-01-12
Menaldumadeel

Kornelis Kruisinga
1878-08-04
Menaldumadeel

Gerrit Huitenga
1878-04-06
Franeker

Feike Bergsma
1878-04-09
Hemeluma Dedephaert Noordwolde Hemelum Friesland

up