Rindert Keestra, Freerk Lautenbach, Kornelis de Groot, Dirk de Boer, Haije Mietus

MRTRS00009000187

Rindert Keestra
1851-10-05
Menaldumadeel

Freerk Lautenbach
1851-04-29
Menaldumadeel

Kornelis de Groot
1851-09-18
Menaldumadeel

Dirk de Boer
1851-10-03
Menaldumadeel

Haije Mietus
1851-11-29
Menaldumadeel

Age Heegstra
1851-01-05
Menaldumadeel

Eeltje de Jong
1851-11-08
Baarderadeel

up