Bauke de Jong, Rinze Eelkes Nicolai, Abraham IJzaaks Zijlstra, Sijbren Gerrits Algra, Tjipke Pieters Zandstra

MRTRS00026000272

Bauke de Jong
1868-10-21
Smallingerland

Rinze Eelkes Nicolai
1868-02-15
Tytsjerksteradiel

Abraham IJzaaks Zijlstra
1868-05-04
Tytsjerksteradiel

Sijbren Gerrits Algra
1868-09-13
Tytsjerksteradiel

Tjipke Pieters Zandstra
1868-04-12
Tytsjerksteradiel

Lieuwe Harkes Hellinga
1868-10-28
Tytsjerksteradiel

up