Siebren van der Vet, Sjoerd Heeringa, Tjeerd de Groot, Ids van der Velde, Meint van der Velde

MRTRS00019000209

Siebren van der Vet
1861-11-23
Oostdongeradeel

Sjoerd Heeringa
1861-06-02
Oostdongeradeel

Tjeerd de Groot
1861-07-19
Dokkum

Ids van der Velde
1861-07-29
Westdongeradeel

Meint van der Velde
1861-01-25
Oostdongeradeel

Jacob Eisenga
1861-05-13
Oostdongeradeel

Nanne de Jong
1861-09-03
Oostdongeradeel

up