Meindert Bakker, Klaas Bakker, Jan Bakker, Egbert Bakker, Egbert Bakker

MRNHA00089000096

Meindert Bakker

Klaas Bakker

Jan Bakker

Egbert Bakker
27-11-1893

Egbert Bakker
11-06-1893

Gerrit Bais

up