Sjoerd Runia, Jitze Bouwma, Pieter van Dijk, Pieter Hempenius, Bouwe van Dijk

MRTRS00019000198

Sjoerd Runia
1861-09-03
Menaldumadeel

Jitze Bouwma
1861-05-15
Menaldumadeel

Pieter van Dijk
1861-01-17
Menaldumadeel

Pieter Hempenius
1861-09-20
Menaldumadeel

Bouwe van Dijk
1861-03-18
Menaldumadeel

Lammert Coree
1861-08-11
Menaldumadeel

Feije Zwager
1861-09-25
Menaldumadeel

up