Willem van der Meulen, Luitzen Drost, Sake Poelstra, Jouke Hoekstra, Anne van Dijk

MRTRS00015000076

Willem van der Meulen
1857-11-16
Leeuwarden

Luitzen Drost
1857-05-30
Menaldumadeel

Sake Poelstra
1857-08-17
Ferwerderadiel

Jouke Hoekstra
1857-01-03
Bildt, het

Anne van Dijk
1857-07-25
Ferwerderadiel

Harmen Elzenga
1857-01-30
Ferwerderadiel

Jitse Sinnema
1857-05-18
Ferwerderadiel

up