Sjouke Swart, Jarig Kuiken, Jacob de Groot, Pieter Fopma, Klaas Roudaan

MRTRS00019000039

Sjouke Swart
1861-05-26
Bildt, het

Jarig Kuiken
1861-12-15
Bildt, het

Jacob de Groot
1861-07-26
Ferwerderadiel

Pieter Fopma
1861-11-20
Bildt, het

Klaas Roudaan
1861-07-26
Bildt, het

Jan Koldijk
1861-09-14
Bildt, het

Geert van der Meij
1861-09-06
Bildt, het

up