Jan de Jong, Pieter Jansen, Jan Halma, Dirk Binnema, Klaas Goslinga

MRTRS00019000041

Jan de Jong
1861-10-21
Bildt, het

Pieter Jansen
1861-07-12
't Bildt Vrouwenpar

Jan Halma
1861-11-28
Bildt, het

Dirk Binnema
1861-09-10
Bildt, het

Klaas Goslinga
1861-11-19
Menaldumadeel

Hans de Groot
1861-04-21
Bildt, het

Wijtze Gorter
1861-11-08
Bildt, het

up