Sjoerd Hoitinga, Klaas Kooistra, Gerrit Fierstra, Hessel Miedema, Willem de Haan

MRTRS00019000185

Sjoerd Hoitinga
1861-01-06
Leeuwarderadeel

Klaas Kooistra
1861-08-13
Leeuwarderadeel

Gerrit Fierstra
1861-05-08
Westdongeradeel

Hessel Miedema
1861-08-19
Leeuwarderadeel

Willem de Haan
1861-08-24
Leeuwarderadeel

Eelke Jans Visser
1861-03-09
Utingeradeel

Jan van der Werff
1861-11-22
Dokkum

up