Adrianus Petterson, Pieter Francois van Overbeeke, Christiaan Bartholomeus Pluijlaar, Nan Plooij, Jacobus Plasmeijer

MRNHA00187000301

Adrianus Petterson
1910-10-09
Helder, Den

Pieter Francois van Overbeeke
1910-06-01
Vlissingen

Christiaan Bartholomeus Pluijlaar
1910-12-05
Helder, Den

Nan Plooij
1910-12-20
Helder, Den

Jacobus Plasmeijer
1910-01-16
Helder, Den

Aris Plaatsman
1910-05-20
Wageningen

up