Jan Altenburg, Jacob Rienstra, Pieter Brandsma, Eelke Koopmans, Sjoerd Bakker

MRTRS00058000010

Jan Altenburg
1850-12-30
Easterwierum

Jacob Rienstra
1850-03-07
Boazum

Pieter Brandsma
1850-04-11
Beers

Eelke Koopmans
1850-09-26
Winsum

Sjoerd Bakker
1850-04-24
Hennaarderadeel

Klaas de Jong
1850-06-13
Easterlittens

Bouwe Swart
1850-11-06
Menaldumadeel

up