Ruurd de Jong, Pieter Poelstra, Andries Bosma, Jelle Nauta, Anne Zijlstra

MRTRS00054000213

Ruurd de Jong
1846-03-23
Wymbritseradiel

Pieter Poelstra
1846-10-05
Wymbritseradiel

Andries Bosma
1846-05-06
Wymbritseradiel

Jelle Nauta
1846-01-01
Wymbritseradiel

Anne Zijlstra
1846-05-11
Wymbritseradiel

Auke v d Veen
1846-08-30
Wymbritseradiel

Jan Schokker
1846-02-08
Wymbritseradiel

up