Luitzen van Gorkum, Saekle de Witte, Pier de Boer, Willem Adema, Jelke de Boer

MRTRS00058000226

Luitzen van Gorkum
1850-10-10
Idskenhuizen

Saekle de Witte
1850-05-19
Zurich

Pier de Boer
1850-11-13
Zurich

Willem Adema
1850-09-04
Franeker

Jelke de Boer
1850-05-19
Gaast

Jan Folkerts
1850-03-14
Exmorra

Dirk van der Zee
1850-05-25
Dedgum

up