Cornelis Jansen, Asuerus van der Borg, Hendrik van Keulen, Jan Kootstra, Paulus Antonius van der Vlerk

MRTRS00019000158

Cornelis Jansen
1861-04-24
Leeuwarden

Asuerus van der Borg
1861-07-21
Leeuwarden

Hendrik van Keulen
1861-05-09
Leeuwarden

Jan Kootstra
1861-10-07
Leeuwarden

Paulus Antonius van der Vlerk
1861-09-21
Leeuwarden

Johannes Jacobus Witteveen
1861-06-09
Oostdongeradeel

Pieter Stam
1861-01-21
Hennaarderadeel

up