Jacobus Wesstra, Feike Jelle Veenstra, Jelke Haisma, Johannes Zwart, Sake Reindersma

MRTRS00088000143

Jacobus Wesstra
1880-08-22
Opsterland

Feike Jelle Veenstra
1880-09-16
Doniawerstal

Jelke Haisma
1880-04-05
Opsterland

Johannes Zwart
1880-05-09
Opsterland

Sake Reindersma
1880-05-30
Opsterland

Jan Binsma
1880-09-09
Opsterland

up