Pieter Jacobus Koole, Adriaan Konings

MRNHA00230000140

Pieter Jacobus Koole
1919-01-13
Helder, Den

Adriaan Konings
1919-04-19
Haarlem

up