Jacob Faber, Albert Braaksma, Sijbe Meindertsma, Wijtze Visser, WIgger Jansma

MRTRS00009000201

Jacob Faber
1851-06-16
Oostdongeradeel

Albert Braaksma
1851-02-26
Oostdongeradeel

Sijbe Meindertsma
1851-05-08
Oostdongeradeel

Wijtze Visser
1851-09-05
Oostdongeradeel

WIgger Jansma
1851-02-28
Oostdongeradeel

Ulbe Buwalda
1851-08-16
Oostdongeradeel

Willem van der Meulen
1851-03-02
Oostdongeradeel

up