Frans Oddens, Stefanus de Bock, Sijbren Schaafsma, Anske van der Poel, Johan Wilhelm Greidanus

MRTRS00019000163

Frans Oddens
1861-12-24
Leeuwarden

Stefanus de Bock
1861-06-01
Oldemarkt

Sijbren Schaafsma
1861-11-06
Ferwerderadiel

Anske van der Poel
1861-12-27
Oostdongeradeel

Johan Wilhelm Greidanus
1861-09-21
Leeuwarden

Pijlger Oeloff
1861-05-25
Leeuwarden

Ritske Steenstra
1861-05-08
Leeuwarden

up