Johannes de Vries, Douwe Bergsma, Pieter de Jong, Freerk Hoekstra, Hidde Schoustra

MRTRS00054000110

Johannes de Vries
1846-02-03
Rauwerderhem

Douwe Bergsma
1846-12-17
Rauwerderhem

Pieter de Jong
1846-01-01
Rauwerderhem

Freerk Hoekstra
1846-02-01
Idaarderadeel

Hidde Schoustra
1846-02-14
Rauwerderhem

Gooitsen Scheffer
1846-10-31
Baarderadeel

Dirk Boersma
1846-01-14
Idaarderadeel

up