Foppe Grond, Jan Keijzer, Klaas Schuiling, Simon Sinnema, Rienk Smid

MRTRS00019000040

Foppe Grond
1861-01-04
Bildt, het

Jan Keijzer
1861-02-08
Menaldumadeel

Klaas Schuiling
1861-11-22
Bildt, het

Simon Sinnema
1861-02-03
Leeuwarderadeel

Rienk Smid
1861-04-01
Bildt, het

Sijbe Deinema
1861-12-13
Bildt, het

Jogchum Bokma
1861-10-14
Bildt, het

up