Bauke Zondervan, Gerben de Haan, Pieter Bruinsma, Haije Blanksma, Dirk van Dijk

MRTRS00030000116

Bauke Zondervan
1872-09-10
Barradeel

Gerben de Haan
1872-06-09
Baarderadeel

Pieter Bruinsma
1872-09-08
Franekeradeel

Haije Blanksma
1872-06-08
Franekeradeel

Dirk van Dijk
1872-06-27
Franekeradeel

Gerbrandus Jansonius
1872-03-23
Franekeradeel

up