Sake van der Veer, Herre Boersma, Willem Zetsema, Johannes Witteveen, Reinder Schaap

MRTRS00091000091

Sake van der Veer
1883-02-20
Idaarderadeel

Herre Boersma
1883-07-08
Hennaarderadeel

Willem Zetsema
1883-02-10
Smallingerland

Johannes Witteveen
1883-10-01
Wymbritseradiel

Reinder Schaap
1883-02-03
Idaarderadeel

Tjerk IJsselstein
1883-10-26
Idaarderadeel

up