Willem Cnossen, Wimke Elzinga, Sijtze Martens, Rimmer de Boer, Abraham van der Veen

MRTRS00088000319

Willem Cnossen
1880-11-28
Wymbritseradiel

Wimke Elzinga
1880-06-14
Wymbritseradiel

Sijtze Martens
1880-02-29
Wymbritseradiel

Rimmer de Boer
1880-06-20
Wymbritseradiel

Abraham van der Veen
1880-01-12
Idaarderadeel

Wijbe van der Brug
1880-11-27
Wymbritseradiel

up