Albert Alof Canrinus, Cornelis de Boer, Sjerp Nooitgedagt, Jan de Groot, Johannes Bartholdi Troelstra

MRTRS00102000370

Albert Alof Canrinus
1894-01-10
Sneek

Cornelis de Boer
1894-12-27
Makkum

Sjerp Nooitgedagt
1894-09-27
IJlst

Jan de Groot
1894-01-11
IJlst

Johannes Bartholdi Troelstra
1894-12-03
IJlst

up