Johannes van der Zee, Petrus de Jong, Hendrik Eijer, Andries IJntema, Hantje van der Meer

MRTRS00099000025

Johannes van der Zee
1891-06-14
Bolsward

Petrus de Jong
1891-11-05
Bolsward

Hendrik Eijer
1891-10-11
Sneek

Andries IJntema
1891-09-09
Bolsward

Hantje van der Meer
1891-05-22
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Koudum

Jan Vrieswijk
1891-09-12
Barradeel

up