Hotze Bajema, Jan de Vries, Lijkle van der Sluis, Yke de Vries, Jelle Terpstra

MRTRS00083000070

Hotze Bajema
1875-08-27
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Molkwerum

Jan de Vries
1875-02-07
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Lijkle van der Sluis
1875-03-08
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Nijega

Yke de Vries
1875-06-04
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Jelle Terpstra
1875-04-13
Wymbritseradiel

Jan Groenhof
1875-04-12
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Kolderwolde

up