Doeke Eisma, Jan ten Kate, Eeltje de Boer, Eeltje de Jong, Hendrik van der Ploeg

MRTRS00079000012

Doeke Eisma
1871-12-07
Baarderadeel

Jan ten Kate
1871-09-06
Baarderadeel

Eeltje de Boer
1871-05-09
Baarderadeel

Eeltje de Jong
1871-03-19
Menaldumadeel

Hendrik van der Ploeg
1871-03-05
Baarderadeel

Stemen Landman
1871-01-23
Doniawerstal

up