Pieter Jagersma, Jacob Nadema, Klaas Jorritsma, Johannes Menage, Tjerk van t Zet

MRTRS00088000281

Pieter Jagersma
1880-10-15
Wûnseradiel

Jacob Nadema
1880-01-16
Wûnseradiel

Klaas Jorritsma
1880-11-16
Wûnseradiel

Johannes Menage
1880-02-02
Wûnseradiel

Tjerk van t Zet
1880-10-07
Wymbritseradiel

Cornelis Kurpershoek
1880-05-27
Menaldumadeel

up