Jan de Vries, Dooitse de Jong, Johannes van der Laan, Bote Glastra, Gerrit de Vreeze

MRTRS00077000304

Jan de Vries
1869-09-23
Leeuwarden

Dooitse de Jong
1869-08-25
Workum

Johannes van der Laan
1869-01-13
Workum

Bote Glastra
1869-08-22
Workum

Gerrit de Vreeze
1869-07-22
Hindeloopen

Steffen Elgersma
1869-06-15
Wûnseradiel

up