Johannes van Dijk, Simon Schotanus, Pieter de Jong, Haijte Wouda, Willem Piersma

MRTRS00081000308

Johannes van Dijk
1873-09-06
Wymbritseradiel

Simon Schotanus
1873-04-18
Workum

Pieter de Jong
1873-02-14
Workum

Haijte Wouda
1873-03-03
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Koudum

Willem Piersma
1873-05-14
Workum

Piebe Kuipers
1873-12-24
Workum

up