Nicolaas Hoekstra, Tiele Spijkstra, Klaas de Groot, Jacobus van der Veer

MRTRS00102000146

Nicolaas Hoekstra
1894-06-09
Warten

Tiele Spijkstra
1894-02-26
Warten

Klaas de Groot
1894-10-13
Wergea

Jacobus van der Veer
1894-02-01
Roordahuizen Idaarderadeel

up