Eeltje Bakker, Pieter Cancrinus, Marten Postma, Hans van der Meer, Otte Pieters Postma

MRTRS00083000095

Eeltje Bakker
1875-11-27
Wymbritseradiel

Pieter Cancrinus
1875-04-10
Idaarderadeel

Marten Postma
1875-11-01
Idaarderadeel

Hans van der Meer
1875-12-23
Idaarderadeel

Otte Pieters Postma
1875-02-21
Utingeradeel

Greult van der Meer
1875-10-04
Doniawerstal

up