Gerrit Hofman, Siebren de Vries, Gerrit Visser, Jelte Terpstra, Sjoerd Bouma

MRTRS00079000292

Gerrit Hofman
1871-07-23
Franekeradeel

Siebren de Vries
1871-05-05
Deventer

Gerrit Visser
1871-10-12
Workum

Jelte Terpstra
1871-04-21
Workum

Sjoerd Bouma
1871-10-12
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Nijega

Klaas de Vries
1871-02-20
Workum

up