Johannes Davids van der Pol, Philippus de Jong, Bouwe van der Laan, Jan Voskuil, Jouke Visser

MRTRS00072000055

Johannes Davids van der Pol
1864-03-06
Engwirden

Philippus de Jong
1864-01-08
Schoterland

Bouwe van der Laan
1864-11-30
Haskerland

Jan Voskuil
1864-07-21
Haskerland

Jouke Visser
1864-01-30
Haskerland

Durk Bruinsma
1864-01-28
Haskerland

up