Jan de Boer, Klaas Visser, Obbe van der Wijk, Pieter Faber, Klaas Visser

MRTRS00085000239

Jan de Boer
1877-06-09
Wûnseradiel

Klaas Visser
1877-04-04
Stavoren

Obbe van der Wijk
1877-04-17
Gaasterlân-Sleat

Pieter Faber
1877-08-07
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde

Klaas Visser
1877-08-27
Stavoren

Marten Dijkstra
1877-11-05
Hindeloopen

up