Jacob Anthonie Bijsterbosch, Jelte Ages, Siebren Wienja, Marten Kokje, Gerben Bootsma

MRTRS00081000112

Jacob Anthonie Bijsterbosch
1873-06-22
Terband

Jelte Ages
1873-12-12
Lemmer

Siebren Wienja
1873-10-07
Boornzwaag Doniawerstal

Marten Kokje
1873-06-07
Lemmer

Gerben Bootsma
1873-12-11
Lemmer

Kerst Koopmans
1873-09-02
Spannum

up