Hijlke van den Akker, Jan van Brug, Jan Attema, Durk Reijenga, Wiepke Roukema

MRTRS00072000321

Hijlke van den Akker
1864-06-28
Wymbritseradiel

Jan van Brug
1864-02-26
Wymbritseradiel

Jan Attema
1864-02-05
Wûnseradiel

Durk Reijenga
1864-10-05
Wymbritseradiel

Wiepke Roukema
1864-04-03
Wymbritseradiel

Linze Tjeerds de Jong
1864-10-22
Engwierum

up