Jan van den Berg, Jan Aunes Bijkerk, Albert Dragstra, harmen Bakker, Piebe Blecker

MRTRS00079000134

Jan van den Berg
1871-10-07
Opsterland

Jan Aunes Bijkerk
1871-08-13
Utingeradeel

Albert Dragstra
1871-04-21
Opsterland

harmen Bakker
1871-02-25
Franeker

Piebe Blecker
1871-08-10
Opsterland

Jelle Kroes
1871-03-11
Opsterland

up