Jan Zeilstra, Simon Schotsman, Jacob de Jong, Klaas Freerk Bartstra, Sietse Huisman

MRTRS00070000240

Jan Zeilstra
1862-03-29
Smallingerland

Simon Schotsman
1862-08-11
Workum

Jacob de Jong
1862-09-12
Workum

Klaas Freerk Bartstra
1862-09-01
Workum

Sietse Huisman
1862-09-06
Workum

Freerk van Dijk
1862-07-31
Workum

Sjouke Kalksma
1862-03-11
Workum

up