Douwe van der Veen, Ybe van den Bosch, Jetze Durkstra, Paulus Veldman, Melle van der Schaaf

MRTRS00082000171

Douwe van der Veen
1874-02-02
Rauwerderhem

Ybe van den Bosch
1874-04-13
Rauwerderhem

Jetze Durkstra
1874-03-28
Rauwerderhem

Paulus Veldman
1874-12-10
Rauwerderhem

Melle van der Schaaf
1874-02-25
Rauwerderhem

Hans van der Meer
1874-10-27
Idaarderadeel

up