Lieuwe Sjoerd van Dijk, Hendrik vd Meulen, Gerrit de Jong, Jan de Jong, Tjeerd de Vries

MRTRS00068000046

Lieuwe Sjoerd van Dijk
1860-02-22
Hem Old en Nw Koudum

Hendrik vd Meulen
1860-04-16
Hem Old en Nw Molkwerum

Gerrit de Jong
1860-10-28
Hem Old en Nw Koudum

Jan de Jong
1860-04-10
Hem Old en Nw Scharl

Tjeerd de Vries
1860-10-25
Hem Old en Nw Warns

Hans de Boer
1860-07-11
Wûnseradiel

Hijlke de Vries
1860-03-27
Hem Old en Nw Warns

up