Linze Pool, Pieter Horjus, Jacob Tol, Romke Miedema, Gerrit Salverda

MRTRS00071000254

Linze Pool
1863-03-14
Makkum

Pieter Horjus
1863-09-19
Makkum

Jacob Tol
1863-05-13
Pingjum

Romke Miedema
1863-08-07
Pingjum

Gerrit Salverda
1863-05-28
Makkum

Lijkle Franckena
1863-02-28
Hem Oldeph en Noordwolde Koudum

Jacob de Boer
1863-01-30
Tjerkwerd

up